Spont 3M

Sponten är ett alternativ till de traditionella stålsponterna för att säkra gränssnittet mellan hav och land vid muddring och byggen/reparationer av kaj och pir.
Med hjälp av plastsponterna byggs ett hållbart och stiligt stöd av strandkanten. Sponten lämpar sig för alla stränder med mjuk botten. Produkten är rostfri och tål is.

Bredden på sponten är ca 30 cm och för en meter bred vägg behövs det 3,33 st spont.
Spontens längd beror på kvalitén på botten och vattnets djup. Vi rekommenderar att sponten monteras minst 50cm ner i botten.
Längd: 3 meter.

Offert/Produktförfrågan

Vad gäller det?

Kunduppgifter

Leveransadress


OBS! Leveransadress måste skrivas in för att vi skall kunna ge korrekt pris på frakten.
Artikelnr: 990300
Kategorier:

Mer information:

 

 

 

Spont 3M

Sponten är ett alternativ till de traditionella stålsponterna för att säkra gränssnittet mellan hav och land vid muddring och byggen/reparationer av kaj och pir.
Med hjälp av plastsponterna byggs ett hållbart och stiligt stöd av strandkanten. Sponten lämpar sig för alla stränder med mjuk botten. Produkten är rostfri och tål is.

Bredden på sponten är ca 30 cm och för en meter bred vägg behövs det 3,33 st spont.
Spontens längd beror på kvalitén på botten och vattnets djup. Vi rekommenderar att sponten monteras minst 50cm ner i botten.
Längd: 3 meter.

Offert/Produktförfrågan

Vad gäller det?

Kunduppgifter

Leveransadress


OBS! Leveransadress måste skrivas in för att vi skall kunna ge korrekt pris på frakten.
Artikelnr: 990300
Kategorier: